Sea Shepherd Czech Republic

For The Ocean

Sea Shepherd Czech Republic byla založena v roce 2017. Sea Shepherd Czech Republic je pobočkou mezinárodní neziskové organizace na ochranu mořských ekosystémů Sea Shepherd Global.
Naším posláním je bránit, zachovávat a chránit mořskou faunu a flóru v mořích o oceánech po celém světě. Naším hlavním cílem v České republice je edukační činnost o této problematice, čištění našich vodních toků a podpora činnosti Sea Shepherd Global.

Sea Shepherd Global je mezinárodní nezisková organizace zabývající se ochranou mořských ekosystémů, využívající přímých akcí k obraně světových oceánů před vykořisťováním a ničením životního prostředí.